Förtydligande av Dalslandssemester

Ett förtydligande och uppdatering av syftet med Dalslandssemester.

Då en del innehåll på Dalslandssemester har skapat en situation, så väljer jag att tona ner delar av hemsidan som rörde marknadsföring samt uppdatera och tydliggöra syftet med Dalslandssemester som ett experiment. Läs mer om detta på Om Dalslandssemester.

Jag har ett egenintresse av att denna webbsida, dalslandssemester.se, och dess kanaler finns kvar, i form av min egen vidareutveckling i mitt yrke, samt som stugägare i Dalsland.

Med detta hoppas jag att berörda inte längre ska känna något övertramp från min sida.