Gäller från 1 januari 2016.

Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster som tillhandahålls av dalslandssemester.se. Genom att annonsera på dalslandssemester.se godkänner du dessa villkor och medger att du tagit del av denna information.

Desssa villkor kan komma att ändras utan förbehåll. De nya villkoren gäller från och med det datum de publicerats.

Friskrivning

dalslandssemester.se strävar efter att ha så hög kvalitet som möjligt på den information vi har på webbplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra data.

Det kan förekomma felaktigheter i texter, annonser, med mera. Det är besökarens skyldighet att kontrollera informationen innan eventuellt köp, resa, eller annan aktion med berörda objekt på webbplatsen.

dalslandssemester.se ansvarar inte för eventuella fel eller brister i informationen på webbsidan.

Rättigheter

All information på dalslandssemester.se är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas, eller på annat vis användas utan tillåtelse från upphovsrättshavaren.

Varje annonsör äger rätten till sin egen information (bilder och texter). dalslandssemester.se äger rätten att använda den information som annonsören har skickat in till dalslandssemester.se för att marknadsföra annonsören och dalslandssemester.se på internet och andra kanaler.

Skyldigheter

Varje annonsör som skickar in material till dalslandssemester.se är skyldig att säkerställa detta:

  • Du som annonsör äger rättigheterna till materialet (texter och bilder).
  • Materialet ska också vara godkänt för bruk i annonsering. Exempelvis om det förekommer personer i bilder ska de ha godkänt användandet.

Kontakt

Har du frågor om informationen, eller tips och förslag på förbättringar? Tveka inte att kontakta dalslandssemester.se. Vi är tacksamma för tips och idéer för att bli bättre.