Baståsens naturreservat

Naturreservat

Ånimskog, Åmåls kommun

Baståsens naturreservat utgörs av en brant sluttning täckt av ädellövskog, från Baståsens topp ner till sjön Ärr i Åmåls kommun.

Adress

Service

Öppet

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram