Baståsens naturreservat utgörs av en brant sluttning täckt av ädellövskog, från Baståsens topp ner till sjön Ärr i Åmåls kommun.