Bräcke Ängar naturreservat ligger på sluttningarna mot Bräcketjärnet nära Edsleskog i Åmåls kommun.