Yttre Bodane naturreservat är ett skogs- och skärgårdslandskap i Vänern, ca 1 mil norr om Köpmannebro i Åmåls kommun.